Utrinki z občnega zbora 26. 2. 2016

Občni zbor  je v petek, 26.2.2016  potekal v prenovljeni stavbi Preserskega vrtca, v skupnih prostorih domačega Društva upokojencev in PD.

Po začetnem pozdravu predsednika PD Marka Goršiča udeležencem in gostom in izvolitvi organov zbora so sledila poročila o opravljenem delu.

Prvo poročilo je podal predsednik društva. Povedal je, da so akcije potekale po planu. PD se je preselilo na novo lokacijo s katero je društvo zadovoljno, vendar  v času ureditve objekta zato ni delovala društvena pisarna. Izleti po vseh odsekih so se v veliki meri, kar je zasluga vodnikov in lepega vremena tudi izvedli. Markacisti so počistili poti in na novo markirali poti po Krimu. V dogovoru z občino in KS bodo v letu 2016 markirali Brezovški hrib. Podpisana je bila pogodba z Ministrstvom za obrambo o urejanju in vzdrževanju Doma na Krimu, ki je potreben temeljite obnove, predvsem strehe in balkona. Potrebno je urediti zaščitne ograje na platoju in dostopu pred domom, stopnice, rezervoar za vodo in klopi. Žal Ministrstvo ni prispevalo še nič sredstev za obnovo, društvo pa finančno tako velikega zalogaja samo ne zmore. PD  dobro sodeluje s preserskim društvom upokojencev in ljubljanskim društvom diabetikov.

Sledilo je poročilo gospodarske komisije, vodniškega odseka, markacistov, varuhov narave, mladinskega odseka, z vrtčevskimi mladimi planinci, katerih je kar 163. Odšli so na pet pohodov in vsi so vključeni v akcijo Ciciban planinec, za kar je zaslužnih 21 strokovno usposobljenih delavk iz vseh enot Brezovških vrtcev. Malo manj rožnato je stanje po osnovnih šolah. Zaznana je porast v OŠ Brezovica, na žalost pa ne zaživi delo v OŠ Preserje. V letu 2015 je bil izveden planinski tabor na Uskovnici, mesečno so se izvajali, če je vreme dopuščalo planinski izleti, šolski krožek pa bi lahko bolje in redneje deloval.

Po finančnem poročilu, razpravi in glasovanju je nadzorni odbor podal soglasje za sprejem poročil in  razrešnico dosedanjemu vodstvu. Upravni odbor je podal predlog za novo vodstvo društva, ki je bilo v nadaljevanju izglasovano.

Nov, stari predsednik je nato predstavil plan dela in podelil tri častna priznanja  PZS.

Ob koncu so prišli do besede še gostje, g Marko Čuden, podpredsednik občine, predsednik  DU Tulipan, predstavnik NTK Preserje in PD Blagajana. Hvala jim za vzpodbudne besede in njihov pogled na delovanje in sodelovanje z našim planinskim društvom.

Najbolj pereč problem tako našega PD, kot drugih društev so finance. Prostovoljnega, zastonjskega dela, opravljenih ur članov je ogromno. Naprošamo donatorje, sponzorje, da nam že z minimalno materialno pomočjo pomagate pri uresničevanju zadanih ciljev, ki bi jih potrebovali za ureditev Doma na Krimu in organizaciji planinskega tabora za mlade planince. Hvala.

Marijan Božeglav