Letni plan (mladina)

Januar: Sv. Jakob, vodi Niko

Februar: Mirna gora, vodi Goran

Marec: Hleviška planina, Rudi

April: Križna gora, Sveti duh iz Podkraja, vodi Goran

Maj: Kofce gora, Kladivo, vodi Goran

Junij: Slemenova špica iz Vršiča, vodi Goran

Julij:  1. – 8. julij 2017 Planinski tabor na Soriški planini

 

Letni plan je okviren, lahko se spremeni zaradi zasedenosti vodnikov, naravnih nesreč ali drugih okoliščin.