Razpis za zbiranje ponudb oskrbe in delnega koriščenja prostorov v Domu na Krimu

1. Planinsko društvo Podpeč- Preserje na podlagi sklepa svojega Upravnega odbora objavlja Razpis zbiranja ponudb za oskrbo in delno koriščenje prostorov v domu na Krimu.

2. Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo in sprejemajo pogoje na osnovi Pravilnikov Planinske zveze Slovenije, zakonov o gostinski dejavnosti v Sloveniji in Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč.

3. Pisne ponudbe s prilogami pošljite v zaprti kuverti, s pripisom “OSKRBNIK”, na naslov:

PLANINSKO DRUŠTVO PODPEČ- PRESERJE

PRESERJE 2, 1352 PRESERJE

Vaše ponudbe pričakujemo do vključno 10.novembra 2016.

4. Dom na Krimu je odprt vse dni v tednu, razen ponedeljka. Potencialni kandidati si Dom na Krimu lahko ogledajo v obratovalnem času.

5. Spotencialnimi kandidati bo razpisna komisija opravila razgovor v roku desetih dni po zaključku razpisa.

6. Vsi ponudniki bodo po končanem izboru najboljšega ponudnika pisno obveščeni.

7. Naročnik ni obvezen dajati kakršnih koli informacij o ostalih ponudnikih in izboru.

8. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za eno leto in možnost podaljšanja.

9. Postopek zbiranja ponudb po tem Razpisu vodi Komisija za Razpis po sklepu UO PD Podpeč-Preserje.

25.10.2016  Razpisna komisija UO PD Popeč-Preserje