Občni zbor 26.2.2016

Vabimo vas na redni letni občni zbor Planinskega društva PODPEČ-PRESERJE, ki bo v petek,  26 . 2. 2016 ob 18.uri v prostorih PD in DU Podpeč-Preserje, Preserje 2.

Predlagani dnevni red:

1) Otvoritev zbora in pozdrav predsednika društva

2) Izvolitev organov občnega zbora

-         delovno predsedstvo, zapisnikar in overovatelja

-         verifikacijska komisija

3) Poročila o delu v letu 2015

4) Poročilo nadzornega odbora

5) Razprava po poročilih in glasovanje o poročilih

6) Predlogi programov za leto 2016

-         vodnikov

-         mentorjev

-         gospodarja

-         finančni

7) Potrditev programov dela za leto 2016

8) Razrešnica dosedanjega vodstva

9)Volitve

10) Potrditev popravkov statuta PD Podpeč-Preserje

11) Podelitev priznanj PZS

12) Razno

 

Vljudno vabljeni

 

Po končanem uradnem delu bo sledilo družabno srečanje .

 

 

UPRAVNI ODBOR

PD Podpeč–Preserje