Vabilo na občni zbor 23.2.2018

Vabimo vas na redni letni občni zbor Planinskega društva PODPEČ-PRESERJE, ki bo v petek, 23.2.2018 ob18.uri v prostorih PD in DU Podpeč-Preserje, Preserje 2

 

Predlagani dnevni red:

 

1) Otvoritev zbora in pozdrav predsednika društva

2) Izvolitev organov občnega zbora

  • delovno predsedstvo, zapisnikar in overovatelja
  • verifikacijska komisija

3) Poročila o delu v letu 2017

4) Poročilo nadzornega odbora

5) Razprava po poročilih in glasovanje o poročilih

6) Predlogi programov za leto 2018

  • vodnikov
  • mentorjev
  • gospodarja
  • finančni

7) Potrditev programov dela za leto 2018

8) Podelitev priznanj PZS

9) Razno

 

Vljudno vabljeni

Po končanem uradnem delu bo sledilo družabno srečanje .

 

 

UPRAVNI ODBOR

PD Podpeč–Preserje